Recruitment agency Befind & North

Recruitment agency “Befind & North” is a national supplier in the field of education and employment services. Licensed international recruitment agency.
We encourage you to familiarize with our views, see our principles and results, and realize that the choice of the right partner is a major challenge.

Level А Provision of the national level services
Level АА The most dynamically developing company in a time of political and economic crisis in the country
Level ААА
The participation and support of public programs for the protection of social rights of the working population. Fighting and liquidation of the «black market» labor.

We are recruiting the candidates and employees from the East into the following countries: Czech Republic,Poland, Slovak Republic, Lithuania,Estonia, Finland, Latvia,Hungary, USA, Germany, .

The high quality of candidate recruitment through the tests qualified directly in Ukraine.
We are the leaders on the Ukrainian market

Monthly we recruit 350 candidates for European companies
*The employee’s waiting period is not less than 10 days

Our services:
Leasing/Outsorcing
Mediation services
Temporary job

Agencja Befind & North

Agencja » Befind & North » – licencjowany lider w zakresie usług rekrutacyjnych i edukacyjnych na Ukainie. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poglądami i oceną jakośći przedstawianych usług. Wyczuwamy, że wybór odpowiedniego partnera jest poważnym wyzwaniem.
Licencja AE637118

Klasa А Predstawienie usług na poziomie krajowym
Klasa АА Najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą w czasie kryzysu politycznego i gospodarczego w kraju
Klasa ААА Udział i wsparcie programów publicznych w zakresie ochrony praw socjalnych ludności czynnej zawodowo. Walka z «czarnym rynkiem» pracy na Ukrainie.

Rekrutujemy pracówników ze Wshodu do: Finlandii, Łotwy, Polski, Niemiec, Holandii, Rosji

Wysoka jakość rekrutacji kandydatów pośrednictwem testów kwalifikacyjnych bezpośrednio na Ukrainie
Agencja » Befind & North » — jedna z głównych liderów na rynku Ukrainy
Miesięcznie rekrutujemy około 450 pracównikow dla pracodawców z Polski, Słowacji, Czech, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, USA, Węgry.
Okres oczekiwania pracownika- juź od 7 dni

Oferta:
Leasing/Outsorcing
Pośrednictwo
Praca Tymczasowa
Praca Stała